W 2014…

UMIG NAKŁO : „NAKIELSKA LIGA PŁYWANIA”

  • Koszt całkowity zadania – 11040,00
  • Dotacja UMiG Nakło – 7000,00

opis projektu i jego realizacja:

Zgodnie z założeniami projektu w okresie od 1.03.2014 do 15.12.2014 roku zorganizowano nabór do sekcji pływania oraz cyklicznie prowadzono treningi. Uczestnicy zadania brali udział w licznych zawodach pływackich osiągając dobre wyniki sportowe.

Zawody w których brali udział:

  • Mistrzostwa Powiatu Nakielskiego,
  • Wojewódzki Finały w pływaniu szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
  • Zawody Pływackie o tytuł Szkoły Mistrzów Sportu w Barcinie.
  • Nakielska Liga Pływania
  • Świąteczne Zawody Pływackie

Dzięki zajęciom z projektu udało się przeprowadzić wiele akcji i zawodów dzięki, którym popularność pływania w Nakle mocno wzrosła. Zorganizowano spotkanie z Otylią Jędrzejczak, która przeprowadziła krótki trening z zawodnikami z sekcji pływania. Uczniowie brali udział w licznych zawodach pływackich a ich sukcesy sportowe przyczyniły się do promocji gminy. Z sukcesami startowali w zawodach na szczeblu gminnym i wojewódzkim. Klub Sportowy podpisał umowy ze szkołami, które prowadzą klasy pływackie dzięki czemu rozwinęła się współpraca w systemie szkolenia pływaków. Przeprowadzono nabór do sekcji pływania w roczniku 2005, w którym uczestniczyło 90 uczniów nakielskich szkół.

Zorganizowano i przeprowadzono cykl zawodów w ramach Nakielskiej Ligi Pływania, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Wpłynęło to w sposób motywujący dla uczestników zadania i przyczyniło się do popularyzacji pływania.

DSC_0012

STAROSTWO POWIATOWE NAKŁO: „NAKIELSKA LIGA PŁYWANIA”

  • Koszt całkowity zadania – 6220,00
  • Dotacja Powiatu Nakielskiego – 3800,00

opis projektu i jego realizacja:

UKS Krzywousty w okresie od 01.03.2014 do 29.11.2014 roku realizując projekt pn. „Nakielska Liga Pływania” przyczynił się do promocji pływania w powiecie nakielskim i zainaugurował pierwsze zawody pływackie na nakielskim Basenie.  Cele zadania zostały w pełni osiągnięte a wymiernym efektem zajęć były liczne treningi pływackie i udział uczniów w zawodach sportowych. Powiat Nakielski wsparł finansowo klub finansując nagrody dla uczestników ligi oraz pokrył część kosztów związanych z najmem niecki. Klub Sportowy podpisał umowy ze szkołami, które prowadzą klasy pływackie dzięki czemu rozwinęła się współpraca w systemie szkolenia pływaków.

DSC_0019