W 2015…

UMIG NAKŁO : „SEKCJA PŁYWANIA – TRENING, RYWALIZACJA, SPORT NA CAŁE ŻYCIE. NAKIELSKA LIGA PŁYWANIA

  • Koszt całkowity zadania – 12350,00
  • Dotacja UMiG Nakło – 8000,00

opis projektu i jego realizacja:

UKS Krzywousty w okresie od 01.02.2015 do 15.12.2015 realizował projekt pn. : „SEKCJA PŁYWANIA – TRENING, RYWALIZACJA, SPORT NA CAŁE ŻYCIE. NAKIELSKA LIGA PŁYWANIA”. Zadaniem głównym była  popularyzacja pływania w powiecie nakielskim, doskonalenie umiejętności pływackich oraz stworzenie warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach rywalizacji sportowej.

Projekt zrealizowano poprzez:

Rozwój sekcji pływania i przygotowanie zawodników do rywalizacji sportowej

Poprzez realizację tej części zadania prowadzone były cykliczne treningi pływackie na nakielskim basenie celem poprawy umiejętności pływackich zawodników. Była to kontynuacja zadania z ubiegłego roku w której uczestniczyło łącznie ponad 100 uczniów z gminy Nakło. Zadanie przyczynić się miało do rozwój klas pływackich w szkołach podstawowych i stworzenie warunków rywalizacji sportowej dla szkół z którymi UKS Krzywousty ma podpisane umowy współpracy. Zaplanowane zajęcia poprawiły sprawność fizyczną uczestników i technikę pływacką w stylu. Zadaniem projektu było przygotowanie młodego pływaka do startu w zawodach pływackich.

Nakielska Liga Pływania

Liczne zainteresowanie zawodami w 2014 roku przyczyniło się do wnioskowania o kontynuację Ligi Pływania w roku 2015. Zawody miały charakter cykliczny (1 raz w miesiącu przez 3 miesiące) i były doskonałą promocją pływania oraz sprawdzianem umiejętności zawodników. Oferta ta skierowana była do wszystkich szkół powiatu nakielskiego na dwóch poziomach edukacyjnych: szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zawody te stały się również motywacją dla rodziców, nauczycieli i instruktorów pływania do przygotowywania swych podopiecznych do rywalizacji sportowej.

Świąteczne zawody pływackie dla najmłodszych

W miesiącu grudniu odbyły się zawody pływackie dla najmłodszych na dystansie 25m. W zawodach wzięło udział  start 167 uczniów klas I-III. Zorganizowane dnia 6 grudnia 2015 roku zawody pn. „Mikołajki z Kubusiem” dla najmłodszych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

DSC_0896 mikołajki

STAROSTWO POWIATOWE NAKŁO: „OD NAJMŁODSZYCH LAT Z PŁYWANIEM ZA PAN BRAT

  • Koszt całkowity zadania – 3325,00
  • Dotacja Powiatu Nakielskiego – 2500,00

opis projektu i jego realizacja:

UKS Krzywousty przy współpracy z Pływalnią Naquarius i Szkołą Podstawową nr 4 w Nakle nad Notecią poprzez realizację projektu wpłynął na popularyzację pływania w powiecie nakielskim oraz stworzył warunki do czynnego uczestnictwa w różnych formach współzawodnictwa sportowego.

Projekt zrealizowano poprzez:

Organizację Wiosennych zawodów pływackich

Dnia 22.03.2015roku UKS Krzywousty wraz z Pływalnią Naquarius i Szkołą Podstawową nr 4 w Nakle zorganizował Wiosenne Zawody Pływackie dla najmłodszych, w których udział wzięło ponad 100 zawodników. Celem głównym zawodów było upowszechnianie pływania oraz stworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach sportowych.

Naukę i doskonalenie pływania w ramach sekcji pływackiej UKS Krzywousty

Poprzez realizację tej części projektu prowadzono cykliczne treningi pływackie na nakielskim basenie celem doskonalenia pływania. Zaplanowane zajęcia przyczyniły się do poprawy sprawności fizycznej uczestników oraz przygotowały młodego zawodnika do startu w różnego typu zawodach. Najzdolniejsi zawodnicy reprezentowali Gminę Nakło w zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

DSC_0048