Rodzic

Drodzy Rodzice/Opiekunowie i uczestnicy zajęć, poniżej przedstawiamy zmiany dotyczące prawidłowego korzystania z Krytej Pływalni Naquarius. Prosimy zapoznać się z nowymi zasadami i je przestrzegać dla dobra swojego i innych.
13-08-plywalnia-podstawowe-informacje-122-08_procedura_dla_klienta-122-08_procedury-zapewnienia-bezpieczenstwa-na-plywalni-1

Dzieci i młodzież, która bierze udział w zawodach pływackich wymagających licencje pływackie mogą przedłużać badania lekarskie w poniższych placówkach. Dla rodziców podajemy przykładowe miejsca wraz z niezbędnymi danymi.

lekarze-medycyny-sportowej