NLP 2020

I KOLEJKA NAKIELSKIEJ LIGI PŁYWANIA 2020 – 25 PAŹDZIERNIKA 

II KOLEJKA NAKIELSKIEJ LIGI PŁYWANIA 2020 – 13 GRUDNIA 

III KOLEJKA NAKIELSKIEJ LIGI PŁYWANIA 2020 – 23 MAJA