Zawodnicy

 Prowadzimy 47 godzin sekcji pływackich tygodniowo. Sumując wszystkie grupy do naszych instruktorów uczęszcza ponad 300 dzieci !

Najzdolniejsi zawodnicy reprezentują Klub na najbardziej prestiżowych zawodach pływackich w województwie
i na terenie całego kraju.

kolaz