Pobierz

Kliknij aby pobrać KARTA ZGŁOSZENIOWA , na Obóz Wodniacki w Rościminie 2019

Kliknij aby pobrać INFORMATOR OBOZU w Rościminie 2019

Kliknij aby pobrać REGULAMIN SEKCJI PŁYWACKIEJ , obowiązujący od 10 września 2018 roku.

Kliknij aby pobrać OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH I WIZERUNKU PZP